Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

PLAN ZAJĘĆ

GODZINAKLASA 0KLASA IKLASA IIKLASA IIIKLASA IV
8.10 - 8.55
Kształcenie słuchu

3
Organowy akompaniament liturgiczny
1

Organowy akompaniament liturgiczny
2
9.00 - 9.45Kształcenie
słuchu
z zasadami muzyki
5
Historia muzyki


3
Liturgika


4
Harmonia


2
Chorał gregoriański

1
9.50 - 10.35Kształcenie
słuchu
z zasadami muzyki
5
Liturgika


4
Historia muzyki


3
Organoznawstwo


2
Śpiew liturgiczny


1
10.40 -11.25Kształcenie
słuchu
z zasadami muzyki
5
Emisja głosu


4
Kształcenie słuchu

3
Chorał gregoriański


1
Harmonia


2
11.50 - 12.35Emisja głosu


4
Zasady muzyki


3
Harmonia


2
Organowy akompaniament
liturgiczny
1
Prawodawstwo muzyki liturgicznej

5
12.40 - 13.25Historia muzyki

3
Chór

2
Chór

2
Chór

2
Chór

2
13.30 - 14.15Dyrygowanie

2
Kształcenie słuchu

3
Formy muzyczne

1