Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

PLAN ZAJĘĆ

GODZINA
KLASA 0
KLASA I
KLASA II
KLASA III
KLASA IV
KURS KANTORÓW i PSAŁTERZYSTÓW
8.10 - 8.55
Kształcenie słuchu

Prawodawstwo muzyki liturgicznej


I sem.
II sem.
Organowy akompaniament liturgiczny
Historia muz. Śląskiej

Formy muzyczne

3 DSz
4 AB
1 ŁK
1 RR
2 BK
9.00 - 9.45
Kształcenie słuchu z zasadami muzyki
Historia muzyki
Liturgika
Chorał gregoriański
Harmonia
5 BSz
3 DSz
4 D.G.
4 ŁK
2 BK
9.50 - 10.35
Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki
Liturgika
Historia muzyki
Organoznawstwo

Śpiew liturgiczny
Emisja głosu
5 BSz
4 D.G.
3 DSz
Sekr. BK
2 ŁK
1 BP-G
10.40 -11.25
Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki
Emisja głosu
Kształcenie
słuchu
Harmonia
Chorał gregoriański
Propedeutyka Liturgiki
5 BSz
1 BP-G
3 DSz
2 BK
1 ŁK
Sekr. DG
11.40 -12.25
Emisja głosu
Zasady muzyki
Harmonia
Organowy akompaniament
liturgiczny
Prawodawstwo muzyki liturgicznej
Kształcenie słuchu z zasadami muzyki
1 BP-G
3 DSz
2 BK
4 RR
Sekr. ŁK
5 BSz
12.30 -13.15
Historia muzyki
Chór
Chorał gregoriański

3 DSz
2 BK
4 ŁK
13.20 -14.05
Dyrygowanie
Kształcenie słuchu

Formy muzyczne

Śpiew liturgiczny
2 BK
3 DSz
1 RR
4 ŁK