Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/21

GODZINAKLASA OKLASA IKLASA IIKLASA IIIKLASA IVKURS KANTORÓW i PSAŁTERZYSTÓW
8.30 – 9.00Fortepian

Sala nr 2 B.Sz
Kształcenie słuchu

Sala nr 3 D Sz
Prawodawstwo muzyki liturgicznej

Sala nr 1 AB
I sem. II sem.Organowy akompaniament liturgiczny
Sala nr 4 BK
Historia muz. Śląskiej Sala nr 5 ŁKFormy muzyczne
RR
9.05 – 9.35Fortepian
Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Sala nr 2 B.Sz
Historia muzyki

Sala nr 3 D Sz
Liturgika

Sala nr 4 P.K.
Chorał gregoriański

Sala nr 5 ŁK
Harmonia

Sala nr 1 BK
9.40 - 10.10 Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

Sala nr 2 B Sz
Liturgika

Sala nr 4 PK.
Historia muzyki

Sala nr 3 DSz
Organoznawstwo

Sala nr 1 BK
Śpiew liturgiczny

Sala nr 5 ŁK
Emisja głosu

Sala nr 6 B.P-G
10.15- 10.45 Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

Sala nr 2 B Sz
Emisja głosu

Sala nr 6 BP-G
Kształcenie słuchu

Sala nr 3 DSz
Harmonia

Sala nr 1 BK
Chorał gregoriański

Sala nr 5 ŁK
Propedeutyka Liturgiki

Sala nr 4 P.K.
10.50-11.20Emisja głosu

Sala nr 6 B P-G
Zasady muzyki

Sala nr 3 D Sz
Harmonia

Sala nr 1 BK
Organowy akompaniament
liturgiczny

Sala nr 4 RR
Prawodawstwo muzyki liturgicznej

Sala nr 5 ŁK
Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Sala nr 2 B Sz
11.45-12.15Historia muzyki

Sala nr 3 D Sz
Chór

Sala nr 4 BK
Chór

Sala nr 4 BK
Chór

Sala 4 BK
Chór

Sala nr 4 BK
Śpiew liturgiczny

Sala nr 5 Ł K
12.20-12.50Dyrygowanie

Sala nr 1 BK
Kształcenie słuchu

Sala nr 3 D.Sz
Formy muzyczne

Sala nr 4 RR
Chorał gregoriański

4 Ł.K