Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Członkowie Rady Pedagogicznej

mgr Benedykt Ksiądzyna

Dyrektor DIMK

harmonia, dyrygowanie, chór,
organowy akompaniament liturgiczny

dr Marek Fronc

organy, fortepian

ks. mgr Andrzej Białek

prawodawstwo muzyki liturgicznej

ks. dr Łukasz Kutrowski

organowy akompaniament liturgiczny,
chorał gregoriański, śpiew liturgiczny

mgr Antoni Pokora

organy, fortepian

mgr Ryszard Rydz

organy, fortepian, formy muzyczne

mgr Zenon Siegieńczuk

organy, fortepian

mgr Beata Szczepanik

kształcenie słuchu z zasadami, fortepian

mgr Dariusz Szczepanik

historia muzyki, kształcenie słuchu,
zasady muzyki

mgr Zofia Gnaś – Romejko

Księgowość

Danuta Prajzner

Portiernia