Zajęcia teoretyczne w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej prowadzone będą zdalnie wg przyjętego planu – online – od soboty 17 października 2020r. do soboty 07 listopada 2020r. włącznie.

Zajęcia indywidualne na instrumencie prowadzone będą zdalnie do soboty 24 października 2020r. włącznie. Informacji o zajęciach indywidualnych po 24 października proszę cierpliwie oczekiwać.

Wierząc, w poprawę obecnej sytuacji mam nadzieję, że niebawem powrócimy do zajęć stacjonarnych.

Życzę wszystkim zdrowia i Błogosławieństwa Bożego.
Benedykt Ksiądzyna