Przesłuchania wstępne dla kandydatów

Tutaj jesteś: Strona główna » Przesłuchania wstępne dla kandydatów

Przesłuchania wstępne

dla kandydatów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy

odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca czerwca i w pierwszą sobotę miesiąca września w siedzibie Instytutu:

Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1

Zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej
mgr Benedykt Ksiądzyna
59 – 220 Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1
tel. 600 954 472
e-mail: ksiadzyna@op.pl

Konto Bankowe Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy

BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Legnicy
nr konta 42 1750 0012 0000 0000 3571 7269
(opłacając czesne na przelewie w tytule należy wpisać: czesne – za jaki m-c – imię i nazwisko)