Przesłuchania wstępne
dla kandydatów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy
odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca czerwca i w pierwszą sobotę miesiąca września w siedzibie Instytutu:

Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
mgr Benedykt Ksiądzyna
Dyrektor
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy
59 – 220 Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1
tel. 600 954 472
e-mail: ksiadzyna@op.pl

Opłata wpisowa – 50,00zł

Konto Bankowe Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Legnicy
nr konta 42 1750 0012 0000 0000 3571 7269

Więcej informacji przeczytasz >>> TUTAJ <<<