Nabór kandydatów na nowy rok szkolny 2019 – 2020

16 maja 2019Komunikaty

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy przyjmuje nowych kandydatów

Wielu młodych ludzi podejmuje decyzje związane ze swoją przyszłością, z wyborem nowej szkoły, kierunku studiów. Z pewnością wybór ten związany jest z realizacją marzeń pasji i rozwijaniem talentów. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy jest placówką dydaktyczną, w której rozwijać można swoją osobowość poprzez rozwój muzycznych talentów. Zdobyte umiejętności gry na organach oraz śpiewu potrzebne są, by liturgia pięknem muzyki pomagała wiernym w modlitwie i była znakiem łaski pochodzącej od Boga.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy kieruje swoją ofertę do młodych, uzdolnionych ludzi głównie z klas gimnazjalnych lub licealnych. Nauka wraz z kursem zerowym (rok wstępny dla osób bez wykształcenia muzycznego) trwa pięć lat. Zajęcia odbywają się siedzibie Instytutu w Legnicy przy ul. Jana Pawła II nr 1. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli. W każdą sobotę od września do czerwca prowadzone są zajęcia wspólne w ramach poszczególnych klas. Lista prowadzonych zajęć obejmuje następujące przedmioty: organy, akompaniament liturgiczny, fortepian, liturgika, chorał gregoriański, prawodawstwo muzyki liturgicznej, historia muzyki, formy muzyczne, kształcenie słuchu, harmonia, śpiew liturgiczny, postawy dyrygowania, chór. Zajęcia z nauki gry na instrumencie odbywają się w toku indywidualnym w odpowiednio przygotowanych salach. Absolwenci uzyskują dyplom organisty kategorii III, który upoważnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie całego kraju. Absolwenci Instytutu mają możliwość kontynuacji nauki w ramach studiów wyższych o specjalności muzyka kościelna na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Nabór kandydatów na nowy rok szkolny 2019 – 2020 odbędzie się dnia 15 czerwca 2019 r.: godz. 10.00 (sobota) w siedzibie DIMK w Legnicy, ul. Jana Pawła II nr 1.  Kandydaci winni złożyć wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do Studium, życiorys, świadectwo wykształcenia ogólnego i muzycznego, opinia ks. proboszcza o kandydacie, 3 fotografie. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie internetowej Instytutu lub stronie Diecezji Legnickiej. Kontakt: tel. 507488111, mail: pdebski@legnica.opoka.org.pl.

Dyrektor DIMK  ks. dr  Piotr Dębski